Tvořivé dílny a lampionový průvod

Od | 18.11.2016

Jsme rádi, že i v letošním školním roce přišla jedna z maminek s nápady na výrobky do Tvořivých dílen. A tak jsme se poprvé  sešli v říjnu a z donesených materiálů, za které paní Filkové děkujeme, si děvčata vyrobila pěkné kabelky a chlapci zase drátkovaný přívěšek na klíče. Bylo moc hezké, jak spolu všichni spolupracovali, pomocnou ruku přiložily i paní učitelky a jedna z maminek. Další dílna proběhla v polovině listopadu a vyráběli jsme krásné svícny na vánoční jarmark. Na fotografiích se můžete přesvědčit, jak se nám povedly. O Vánočním jarmarku 27. 11. od 16.00 hodin si je můžete koupit a poté si společně s námi zazpívat v kostele koledy a podívat se na rozsvícení vánočního stromku.

V ten samý den, kdy proběhla tvořivá dílna,  uspořádala paní vychovatelka spolu s rodiči každoroční lampionový průvod.  Déšť naštěstí na chvíli ustal a tak si na závěr u školy všichni opekli vuřty a snědli je při světle svíček. I když se díky nepříznivému počasí a větší nemocnosti nezúčastnilo tolik dětí jako v minulých letech, všichni si to pěkně užili.