Beseda o zvířatech

Využili jsme možnosti pozvat k nám do školy pracovníka Záchranné stanice živočichů Rokycany, díky kterému teď víme řadu zajímavostí o našich i exotických zvířatech. Každý už víme, že nikdy nemáme sahat na „opuštěná“ mláďátka savců, protože jejich maminka je většinou někde opodál, naopak opuštěné ptáče můžeme klidně přenést blíže k hnízdu, protože ptáci nemají vyvinutý čich. Dozvěděli jsme se celou řadu zajímavostí i o čtyřech zvířatech, která k nám z Rokycan přijela. Vedle orla skalního to byli sova pálená, sklípkan a krajta. A k překvapení nás všech jsme si je mohli i opatrně pohladit, čehož využila většina z nás.