Pasování prvňáčků

Společně s rodiči a dalšími příbuznými jsme se sešli v zasedací síni městyse Všeruby, kde nám našich deset prvňáčků předvedlo krátké pásmo básniček a písniček. Potom už se všichni soustředili na čtení, aby se jim povedlo co nejlépe a oni mohli být pasováni na Malé čtenáře. Ještě před vlastním pasováním složili Slib čtenářů, ve kterém s zavazují k pravidelné četbě a k pečlivé starosti o knihy. Všichni obdrželi šerpu, pamětní list, čítanku a zvláštně opálený slib. Na závěr si všichni pochutnali na výborném dortu, který nám upekla jedna šikovná maminka.