Jarní besídka

Letošním tématem naší besídky byla rozkvetlá jarní louka. Díky šikovnosti našich maminek jsme v krásných kostýmech zazpívali písničky, přednesli básničky a dokonce jsme všem přítomným řekli i nějaké zajímavosti o Všerubech. Všechny potěšila i dvě taneční vystoupení, někteří z nás zahráli na flétny a na závěr jsme maminkám k jejich nedávnému svátku předali vlastnoručně vyrobené dárečky.