ŠABLONY II

Naše škola realizuje projekt Rozvíjíme gramotnosti, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012866 podpořený MŠMT ČR v rámci Výzvy Šablony II. Trvání projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. Na daný projekt je poskytována finanční podpora od EU.
Popis projektu:
Realizace Čtenářského klubu a Klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky školy, tandemová výuka, projektové dny zaměřené na propojení teoretických znalostí ze školního prostředí s jejich využitím v praxi, podpora vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků, zapojení odborníka z praxe do výuky, nákup deseti mobilních zařízení a využívání nových výukových metod s využitím ICT.