Malířské odpoledne

Od | 26.11.2019

V rámci Šablon II jsme si do školy pozvali dalšího odborníka, tentokrát umělce – pana malíře. Dozvěděli jsme se nejen zajímavosti o jeho povolání, ale viděli jsme i jeho obrazy a keramiku. A některé věci si zahrály i v pohádce a ve filmu. Také jsme si pověděli o tom, jak začaly v pravěku vznikat malby v jeskyních a potom už se tabule začala zaplňovat našimi obrázky, a to nejen pravěkými. Všichni jsme si také nakreslili vlastní obrázek a protože se odpoledne opravdu vydařilo, plánujeme na jaro pokračování.