Halloween

Sešli jsme se v pěkných maskách, rozdělili se do skupin a čekaly nás různé úkoly. Na internetu to bylo zjišťování informací o tomto svátku, skládali jsme rozstříhané obrázky, každý si vybarvil obrázek a zvládli jsme i složit mapu naší republiky, po které jsme potom „cestovali“.