Spolupráce s policií

Jako každý rok k nás i letos navštívila mluvčí Policie ČR, která si s dětmi povídala nejen o pravidlech silničního provozu a bezpečné cestě do školy, ale i o každodenním bezpečném chování. Tedy např. o tom, že neotevíráme cizím lidem, jak se zachovat, když vidíme, že někdo potřebuje pomoci, jak správně přivolat pomoc a podobně. Pochválila prvňáčky za to, jak pěkně vyplňují pracovní sešit Ferda v autoškole, který od Policie ČR obdrželi na začátku školního roku. A za odměnu jim věnovala postavičku policisty Toníka, který teď bude s dětmi ve třídě.