Poděkování

Ráda bych poděkovala rodičům za pomoc při rozjezdu výuky na dálku. Jsme tak v každodenním kontaktu již se všemi dětmi a myslím, že jsme tak vyřešili nastalou situaci. Postupně se i mladší zapojí do aplikace Teams a příští týden bychom se tak mohli vidět všichni. Zároveň moc děkuji rodičům a dětem, kteří se zapojili do výroby roušek, i někteří zaměstnanci školy přispívají svou troškou do mlýna. Přejeme všem pevné zdraví.