Zápis do 1.ročníku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Vzhledem k současné situaci zákonný zástupce doma vyplní potřebné dokumenty, které od školy obdrží (Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisový lístek), a po domluvě s ředitelkou školy je doručí zpět v týdnu od 6.4. do 9.4.2020. Pokud by zákonný zástupce přihlašoval k zápisu dítě, které nenavštěvovalo MŠ ve Všerubech, může si potřebné dokumenty stáhnou ze záložky O škole a dodat je v daném termínu do školy.