Hodnocení žáků

Vážení rodiče, společně jsme zvládli distanční výuku a 83% žáků již opět nastoupilo do školy. Při hodnocení výsledků žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se budeme řídit Vyhláškou 211/2020 Sb. Budeme tedy vycházet: a) z podkladů pro hodnocení získaných do 10.3.2020; b)podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku a z podkladů získaných při vzdělávání po 25.5.2020; c) podpůrně z hodnocení žáků za první pololetí 2019/2020.