Malí čtenáři

Protože se díky situaci nemohlo v dubnu uskutečnit tradiční pasování prvňáčků na čtenáře, využili jsme prázdnou školu v závěru roku a pasování proběhlo. Sice s omezenou účastí, ale i tak to byl pro naše prvňáčky hezký den. A krásný a výborný dort, na kterém si v závěru všichni pochutnali, jim rozzářil oči. Tak jim přejeme, ať je knížky provázejí celý život.