Nové roušky

Vážení rodiče,

jistě již víte o novém mimořádném opatření, ve kterém se uvádí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných
norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení).

Proto bude třeba, aby děti měly v pondělí při vstupu do školy zdravotnické obličejové masky (zdravotnické roušky), tedy ne látkové, jako dosud. Dětské respirátory prý prozatím nejsou k dispozici. Přeji co nejklidnější zbytek prázdnin.