Zápis do 1. ročníku

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními proběhne zápis distanční formou (bez osobní přítomnosti ve škole) v týdnech 6. dubna až 16. dubna 2021. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a také dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
Rodiče předškoláků, kteří navštěvovali MŠ Všeruby, obdrží potřebné dokumenty od ředitelky ZŠ. Pokud by zákonný zástupce přihlašoval k zápisu dítě, které nenavštěvovalo MŠ ve Všerubech, může si potřebné dokumenty stáhnou z odkazu na webových stránkách a dodat je v daném termínu do školy. Případné dotazy volejte na 379 779 232.