Vánoční posezení

Jako každý rok jsme si poslední den před vánočními prázdninami zpříjemnili posezením ve třídách. Každý si donesl cukroví, paní učitelky uvařily čaj, popovídali jsme si o vánočních zvycích a došlo i na drobné dárečky. Také jsme se zašli podívat do vánočně vyzdobeného kostela, kde jsme obdivovali stále se rozšiřující jesličky.