Využití NTB

Již od první třídy se postupně seznamujeme s digitálními technologiemi, na kterých zpočátku využíváme hlavně výukové aplikace. Postupně se učíme psát na klávesnici, vyhledávat a ověřovat různé informace  a ve 4. a 5. třídě už nás čekají základy programování.