Halloween

Po roce se některé děti opět převlékly do zajímavých kostýmů a zároveň si v průběhu dopoledne přiblížily, jak tento svátek prožívají děti zejména v anglicky mluvících zemích.