Archiv 2010 – 2011

Ve středu 6.4. jsme se na dvě hodiny rozdělili do malých skupin a vyzkoušeli si, jak dobří čtenáři jsme a jak umíme pracovat s různými texty. Na jednotlivých stanovištích ve třídách a školní družině nás čekaly různé úkoly – spojování pohádkových bytostí, správné složení rozstříhané básně, poznávání pohádek podle hlavních postav, luštění tajenky v osmisměrce, skládání puzzlů, hledání údajů v encyklopedii a na internetu, plnění úkolů k přečtenému textu a nakreslení a vybarvení obrázků. Úkoly jsme zvládli celkem dobře, všichni jsme byli pochváleni za pěkné výkony a spolupráci ve skupině. A protože úkoly byly ohodnoceny body, ti nejlepší z nás dostali 2 sladké odměny a ostatní malou sladkost za snahu.