Archiv 2010 – 2011

Na čtvrtek 3. února jsme v zasedací síni městyse Všeruby připravili Pasování prvňáčků na čtenáře. Děti pozvaly své rodiče i ostatní příbuzné, přítomna byla i paní starostka a bývalý ředitel školy pan Musil, v současnosti knihovník místní knihovny. Prvňáčkové všem předvedli, jak jsou šikovní a jak pěkně se s paní učitelkou Behenskou a za přispění svých rodičů a prarodičů naučili číst. Za odměnu dostali od pana Musila roční průkazku do knihovny, kterou jim věnovala škola, paní ředitelka Reifová rozdala všem pamětní list a paní starostka Slabikář, ve kterém si mohou procvičovat čtení. Na fotografiích si můžete prohlédnout, jak všem slušely šerpy rozdané paní učitelkou Behenskou, které nám jako sponzorský dar věnovala domažlická firma Všetečka a syn. No a na závěr sladké překvapení - dort ve tvaru knihy, do kterého se všichni s chutí pustili a zaslouženě si tak osladili pěkné odpoledne.