Archiv 2010 – 2011

I letos jsme si pro rodiče a širokou veřejnost připravili vánoční vystoupení, na kterém si snad všichni alespoň na chvíli oddechli od předvánočního shonu. Celou besídkou nás velmi pěkně provedli moderátoři Sabinka Šleisová a Honzík Šup. Žáci 1. a 2. třídy si připravili krásné a zajímavé pásmo o narození Ježíše Krista a proložili ho vánočními koledami, žáci 3. - 5. ročníku se naopak vrátili k čertovskému tématu a předvedli krásné svižné a rytmické pásmo o Nezbedném Péťovi a jeho snu o pobytu v pekle. Poté zazpívali vánoční koledy a Bohunka Mařáková, Matěj Koutník a Honzík Šup zpestřili vystoupení hrou na jejich oblíbené hudební nástroje. Na závěr dostaly děti balíčky od SRPDŠ a pod stromečkem našly dárky, které využijí ve škole i ve školní družině. Dík patří dětem i pedagogům, kteří se na přípravě besídky podíleli a samozřejmě rodičům, kteří dětem pomohli vyrobit kostýmy a kteří svými příspěvky přispěli na nákup vánočních dárků.