Archiv 2010 – 2011

Tento rok nás v Domažlicích čekaly dvě akce. Jako první jsme využili nabídky Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a navštívili jsme výjezdové stanoviště Rychlé záchranné služby. Tady jsme si se zdravotními sestřičkami zopakovali základy poskytování první pomoci a sami jsme si na praktickém modelu vyzkoušeli, jak náročná je správná masáž srdce. Zadýchali jsme se již při prvních 30 stlačeních hrudníku, a to jich má být správně 100/minutu! Na závěr jsme si mohli prohlédnout vybavení vozů RZS, zeptat se na vše, co nás zajímá a nechybělo ani zablikání a zahoukání na rozloučenou. Potom už jsme spěchali do MKS, kde nám pražská divadelní společnost zahrála pěknou pohádku Velké trampoty Kašpárka a Kalupinky. Herci v představení zpívali řadu rytmických písniček, při kterých jsme je tleskáním doprovázeli. V hercích jsme poznali i představitele televizního seriálu Ulice, tak nás trochu mrzelo, že jsme se s nimi nestihli na závěr vyfotografovat, protože jsme svižným tempem spěchali na autobus.