Archiv 2010 – 2011

Společné slavnostní zahájení školního roku 2010/2011 proběhlo v naší největší třídě, kde všechny žáky, zvláště potom prvňáčky, jejich rodiče a prarodiče přivítala ředitelka školy Mgr. Renata Reifová. Do 1. třídy je přihlášeno 8 nových žáčků, kterým předala krásnou knížku předsedkyně SRPDŠ Kateřina Mařáková. Úspěšný školní rok popřála žákům také starostka Ing. Ludmila Rousová, která potom prvňáčkům v jejich nové třídě rozdala sladkosti.