Archiv 2011 – 2012

Také v letošním roce se podařilo načasovat účast dětí z MŠ na divadelním představení v měsíci lednu, tedy před zápisem do školy. Nejprve si všechny děti ze školky pohrály ve třídě a prohlédly si útulnou školní družinu a potom společně se školáky zpívaly, hrály na hudební nástroje a tancovaly při představení Z pohádky do pohádky. Všichni školkáčkové mají mezi žáky mnoho kamarádů, paní učitelky a školu znají právě ze společných akcí, a tak se zde cítí dobře. Na závěr budoucí prvňáčkové navštívili 1. třídu a v ní viděli, co všechno už se jejich kamarádi naučili a co budou za rok umět také. Zápis proběhne 30.1 a 31.1. a aby měli na tento den pěkné vzpomínky, čekají na ně vedle různých úkolů i drobné maličkosti a odměny.