Archiv 2013 – 2014

  • Pasování prvňáčků

Slavnostní pasování na Malé čtenáře proběhlo v zasedací místnosti městyse Všeruby. Děti předvedly svým rodičům, prarodičům a dalším hostům krátké dramatické vystoupení a poté každý z prvňáčků přečetl článek, který si vybral ve Slabikáři. Dvě žákyňky si již čtou vlastní knížku a tak zazněl i úryvek z Dášenky a Pohádek na dobrou noc. Za pěknou četbu je pochválila i paní starostka a předáním šerp je pasovala na Malé čtenáře. Každý obdržel ještě novou Čítanku, pamětní list a od pana knihovníka, bývalého ředitele naší školy, i průkazku do knihovny. Tu jim věnovala škola a všichni učitelé věří, že žáčci budou navštěvovat knihovnu co nejčastěji a získají z knih mnoho nových informací. Na závěr přišla i sladká odměna – dort ve tvaru knihy, na kterém si všichni společně pochutnali. Přejeme našim Malým čtenářům hodně úspěchů ve škole a radost z přečtených knih. Renata Reifová