Archiv 2013 – 2014

V pátek 27.6.2014 se všichni žáci naší školy těšili do školy, kde na ně čekalo vysvědčení. Nejprve se každá učitelka rozloučila ve své třídě, poté jsme se všichni sešli, abychom se rozloučili s našimi páťáky. Každý dostal šerpu, knihu od SRPDŠ a pamětní list. Všem se nám po nich bude stýskat a přejeme jim ve Kdyni jen samé úspěchy.