Archiv 2015 – 2016

Měli jsme jedinečnou možnost vidět na vlastní oči originální listiny Karla IV., které byly pouze na dva dny (9. a 10. června) zapůjčeny k vystavení pro veřejnost v archívu v Horšovském Týně. Paní průvodkyně v archívu byla velmi příjemná, ukázala nám všechny místnosti a zodpověděla na všechny dotazy. Poté následovala zamluvená prohlídka zdejšího zámku. I zde byli velmi příjemní průvodci, a celkově nás prohlídka nadchla. Po cestě domů jsme se osvěžili zmrzlinou či jiným občerstvením a tradá autobusem zpátky domů.