Archiv 2016 – 2017

Původně plánované dva dny jsme díky nepříznivému počasí museli spojit do jednoho, ale naši šikovní žáci vše zvládli s přehledem. Na kolech jsme společně vyrazili po cyklostezce směrem k Nové Vsi, mladší žáci se poté vrátili zpět a starší pokračovali přes Novou Ves, Pranty a Svatou Annu zpět do Všerub. Na zahradě jsme se všichni posilnili svačinou a vrhli se na plnění sportovních disciplín - šplhu, běhu, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem. Druhý den jsme si ještě vyplnili test z dopravní výchovy, abychom si ještě před prázdninami zopakovali pravidla silničního provozu, a poté již následovalo vyhodnocování.