Archiv 2016 – 2017

Vánoce jsou za dveřmi a tak byl opět čas na naši vánoční besídku. Sál kulturního domu se zaplnil a my jsme všem přítomným zpříjemnili předvánoční čas vánočními písničkami, koledami a básničkami. Každá třída si také připravila krátkou scénku nebo pohádku a odměnou jim byl velký potlesk všech přihlížejících. Na závěr děti rozdaly vlastnoručně vyrobené dárky rodičům a prarodičům a zároveň obdržely vánoční balíčky od sdružení rodičů a sladkosti od pana starosty. No a potom už se všichni shromáždili u vánočního stromku a zkoumali, co všechno jim tam Ježíšek nechal A radovali se z nových her, hracích koberečků, skákacího panáka, sluchátek k počítačům, kostek na sezení do školní družiny a velkého balení voskovek a modelíny.