Archiv 2016 – 2017

Při příležitosti pouti se opět po dvou letech mohli v sobotu 1.10.2016 odpoledne podívat do školy nejen příbuzní našich současných žáků, ale také bývalí žáci naší školy. Všichni si rádi prohlédli alba se svými fotografiemi, přečetli si zajímavosti v kronice a zavzpomínali na svá školní léta. Vždyť někteří z nich do školy vyprovází (či před několika lety vyprovázeli) již svá vnoučata! Všem se líbila naše nová knihovna a zaujaly je i dvě interaktivní tabule a velmi dobré vybavení počítači. Pochválili také pěkné obklady nejen kolem nových umyvadel ve dvou třídách, ale i na sociálním zařízení, které je dokonce vybaveno i fotobuňkami. Na chodbách si mohli prohlédnou hezké výtvory našich žáků a věříme, že při příští návštěvě školy bude opět co obdivovat, protože se snažíme naši malou školičku stále něčím vylepšovat.