Dějiny školy

O počátcích školy ve Všerubech není přesných zpráv. Listinný materiál byl patrně zničen při požáru v roce 1876. Farní záznamy připomínají školu již v roce 1741. Byla umístěna v budově radnice a roku 1852 zničena požárem. Nová školní budova byla vystavěna v roce 1877, šlo však o školu německou. Teprve ve školním roce 1919/20 zakládá Národní jednota pošumavská ve Všerubech českou jednotřídku. Vyučovalo se v budově celního úřadu. Česká škola se dočkala vlastní budovy až v roce 1935. Posledním učitelem zde byl p. Tomandl. 6. října  1938 byly Všeruby po Mnichovském diktátu vyklizeny, Češi i se svým majetkem odstěhováni do Kdyně a okolí. Za okupace byla budova české školy č. 138 přeměněna v mateřskou školu. Všeruby byly v posledních dnech války leteckým bombardováním asi ze dvou třetin poškozeny a mezi postiženými objekty byla i bývalá menšinová škola. Rozbitá okna, prostřílené dveře, vypálená podlaha ve třídě, rozbitá střecha, vůbec žádné pomůcky. Přes všechny tyto potíže bylo již 17. září zahájeno vyučování v provizorně upravené třídě se 3 žáky. Jejich počet však denně rostl. Celá škola měla být přemístěna do budovy bývalé německé školy. Záhy se však ukázalo, že tato zpráva byla lichá, poněvadž budova byla ještě v takovém stavu, jak ji opustili bývalí němečtí uprchlíci a později američtí vojáci. Koncem ledna byla nejnutnější úprava dokončena a 1. února 1946 bylo zahájeno vyučování.