ŠABLONY II

Naše škola realizuje projekt Rozvíjíme gramotnosti, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012866 podpořený MŠMT ČR v rámci Výzvy Šablony II. Trvání projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. Na daný projekt je poskytována finanční podpora od EU. Popis projektu: Realizace Čtenářského klubu a Klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky školy, tandemová výuka, projektové… Číst více »

Běželi jsme pro Ouško

Jsme rádi, že jsme mohli přispět svou „troškou do mlýna“ a pomoci sdružení, které pomáhá dětem a lidem, kteří to v životě mají o něco složitější než většina z nás. Běhu pro Ouško se zúčastnil náš celý učitelský sbor, který ovšem svými výkony předčili naši čtyři šikovní žáčci. Na příští ročník jste všichni srdečně zváni.

Venkovní přestávky

Po prázdninách vždy uvítáme možnost využít naši školní zahradu nejen při hodinách tělesné výchovy nebo se školní družinou, ale i o velkých přestávkách. To sníme svačiny velmi rychle a zbyde čas i na honičky nebo hry s míčem.

První školní den

Po společném přivítání ve velké třídě se naši čtyři noví prvňáčci s rodiči a prarodiči přemístili do své nové třídy. Vedle pěkné výzdoby přibylo i nové lino a skříně. Každý měl na lavici připravené učebnice, sešity, věci na výtvarnou výchovu a od sdružení rodičů obdrželi prvňáčci hezkou knížku. Někteří jsou již tak šikovní, že si… Číst více »

Začátek školy se blíží

Prázdniny se přehouply do poslední čtvrtiny a tak všem přejeme, ať si je ještě pěkně užijí. Sejdeme se v pondělí 2.září v 8.00 ve velké učebně, kde se všichni přivítáme, řekneme si základní informace a v 8.45 hodin náš první školní den skončí. S sebou si přineste přezůvky, notýsek a propisku.

Rozloučení s páťáky

Poslední školní den patří nejen rozdávání vysvědčení, ale i loučení s našimi páťáky, kteří od nás odchází na 2.stupeň. Každý z nich dostal šerpu s pamětním listem a od sdružení rodičů také pěknou knihu. Přejeme jim úspěšný nástup do nové školy.

Naši čtenáři

Celý školní rok mohli žáci za přečtené knihy sbírat lísky, ze kterých si skládali kytičku. Jsme moc rádi, že máme stále více šikovných čtenářů a proto ti nejlepší z nich mohli vybrat pěknou knížku.

Přírodovědný den

I přes velká horka jsme si v závěru roku užili sportovní, branný i přírodovědný den. Při něm jsme využili různé pomůcky, pracovní listy i nůžky a papír a podařilo se nám vytvořit pěkné plakátky. Při branném dnu jsme došli až na Sruby, kde jsme si opekli vuřty a překvapením v horkém dni byly nanuky. A… Číst více »

Školní výlet

Výlet se vydařil Letos byly cílem našeho školního výletu Plzeň a Plasy. V Plzni si v DEPU 2015 žáci 3.-5. ročníku prošli interaktivní výstavu Za barokem, kde se všichni aktivně zapojili do návrhů barokního zámku, zahráli si v barokním kvartetu, rozpoznávali vůně baroka atd.. Mladší žáci mezitím navštívili velmi pěkné, i když pro někoho „hrozně“… Číst více »

Jarní besídka

Letošním tématem naší besídky byla rozkvetlá jarní louka. Díky šikovnosti našich maminek jsme v krásných kostýmech zazpívali písničky, přednesli básničky a dokonce jsme všem přítomným řekli i nějaké zajímavosti o Všerubech. Všechny potěšila i dvě taneční vystoupení, někteří z nás zahráli na flétny a na závěr jsme maminkám k jejich nedávnému svátku předali vlastnoručně vyrobené… Číst více »