Měsíční archivy: Září 2020

LBV Centrum SRN

K dalšímu projektovému dni školy jsme využili možnost navštívit pod vedením odborníků z plzeňského sdružení Ametyst německé LBV Centrum. Zde si žáci procvičili a rozšířili své znalosti o přírodním prostředí voda a její okolí, poznávali rostliny, z jezírka vylovili bezobratlé živočichy, které potom pozorovali pod binokulárními lupami, zakreslovali je a určovali jejich název. Mladší si… Číst více »

Zelenovské rybníky

I školní družina využívá projekt Šablony II a tentokrát uskutečnila projektový den v pěkném prostředí Zelenovských rybníků. Pod vedením odborníka si děti prošly naučné stezky a z vyprávění a z naučných panelů se dozvěděly řadu zajímavostí nejen ze života lesní zvěře, ale i ze života myslivce či lesního hospodáře. K procvičení svých znalostí a dovedností… Číst více »

Venkovní svačinky

Počasí nám zatím přeje, vedle učení si užíváme i projektových dnů a doufáme, že si i naše oblíbené venkovní svačinky budeme moci užívat alespoň do konce října.

Dům přírody

Projektový den školní družiny nás zavedl do Klenčí pod Čerchovem, kde jsme seznámili jak s životem a dílem zdejšího rodáka – spisovatele J.Š.Baara, tak i s přírodními zajímavostmi Českého lesa. Díky pěkné expozici jsme se například dozvěděli, jaké dřevo mají různé stromy a co se z nich vyrábí, jaké živočichy můžeme ve svém okolí potkat… Číst více »

Domažlice a jejich podzemí

V rámci projektového dne jsme si prohlédli historické památky Domažlic a dozvěděli se mnoho zajímavého o místech, kterými občas procházíme. Vedle například nejstaršího domu, zbytků kamenných hradeb, „outrpného“ trámu, Chodského hradu a malby v podloubí nás velmi zaujaly podzemní chodby, kterými jsme prošli pod částí náměstí.

První školní den

Po prázdninách jsme se společně přivítali ve velké třídě a potom už se naši noví prvňáčkové i s rodiči přemístili do své třídy. Tam k nim vedle paní učitelky promluvil i pan starosta, který jim předal balíček sladkostí, a zástupce rodičů každému prvňáčkovi v upomínku na tento důležitý den předala pěknou knihu.

Budoucí prvňáčkové ve škole

Protože se letošní dubnový zápis prvňáčků musel uskutečnit bez jejich přítomnosti ve škole, využili jsme předposlední červnový den a již prázdnou školu k seznámení se s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. S těmi jsme probrali potřebné věci ohledně nástupu do první třídy a děti nám mezitím nakreslily pěkné obrázky, ukázaly, jak se umí podepsat na… Číst více »

Malí čtenáři

Protože se díky situaci nemohlo v dubnu uskutečnit tradiční pasování prvňáčků na čtenáře, využili jsme prázdnou školu v závěru roku a pasování proběhlo. Sice s omezenou účastí, ale i tak to byl pro naše prvňáčky hezký den. A krásný a výborný dort, na kterém si v závěru všichni pochutnali, jim rozzářil oči. Tak jim přejeme,… Číst více »

Vzpomínka na závěr roku

Poslední den školy, v pátek 26.6.2020, jsme se sešli na víceúčelovém hřišti. Vedle rozloučení s našimi páťáky, kteří přestupují na 2.stupeň, byli také vyhlášeni nejlepší čtenáři a odměnou jim byla pěkná knížka na prázdniny.

Roušky ve škole

Vážení rodiče, vzhledem k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. září Vás upozorňujeme, že je třeba, aby si žáci od zítřka nosili do školy roušky. Budou je používat pouze ve společných prostorách, ne ve třídách ani ve školní družině. Nezapomeňte prosím ani na sáček na uložení roušky.