Kroužky

Nabídka kroužků

V letošním školním roce jste si mohli vybrat z následujících kroužků:

KROUŽEK DOVEDNÉ RUCE
vede: Alena Haasová
Zde budeme malovat, stříhat, lepit a modelovat, no prostě vyrábět krásné výrobky s paní vychovatelkou Haasovou. Všemi těmito činnostmi se nám krásně zlepšuje jemná i hrubá motorika našich rukou a ještě k tomu si vyrobíme hezké věci.

MÍČOVÉ HRY
vede: Mgr. Veronika Weberová
Protože si všichni rádi hrajete s míčem, naučíme se různé míčové hry, které vás jistě zaujmou. Určitě zbyde čas i na další tradiční, ale i méně známé hry s využitím mini i maxi míčů. A možná vyzveme na souboj i rodiče!

NĔMECKÝ KROUŽEK
vede: Mgr. Veronika Weberová
Německý kroužek letos povede paní učitelka Weberová. Naučíme se základní pozdravy, slovíčka a německé písničky, protože Německo je od nás opravdu „co by kamenem dohodil“ a domluvit se je třeba.

VESELÉ PÍSKÁNÍ
vede: Mgr. Jana Šupová
S paní učitelkou Šupovou si budeme pískat na zobcovou flétnu, která je jeden z nejsnáze zvládnutelných nástrojů. Při hře se nám zlepšení dýchání a určitě se nám podaří nacvičit něco, s čím vystoupíme na našich besídkách.

TURISTICKO – SPORTOVNÍ KROUŽEK
vede: Mgr. Renata Reifová
Na turisticko – sportovním kroužku budeme poznávat blízké i vzdálenější okolí Všerub, při tom si budeme všímat okolní přírody a naučíme se pracovat s buzolou a mapou. Zapojíme i různé druhy běhu a sportovních soutěží.

Rozvrh kroužků

Všechny kroužky budou probíhat každý lichý týden. Začínáme tedy v pondělí 10. října. Dle Vašeho zájmu budou otevřeny tyto kroužky:

pondělí – 13.15 – 14.00 Míčové a jiné hry

úterý – 14.25 – 14.55 Veselé pískání

středa – 13.15 – 13.45 Německý kroužek 3. – 5. r.

čtvrtek 12.25 – 13.10 Dovedné ruce 1. – 3. r.

lichý pátek – 13.45 – 14.50 Turisticko-sportovní

Paní učitelky si budou děti vyzvedávat ze školní družiny, děti přicházející z domova budou čekat v šatně školy. Pokud by se kroužek z důvodu nemoci či nepřítomnosti vyučujícího nekonal, budou děti informovány.