Měsíční archivy: Říjen 2023

Dýňové tvoření

Vůně dýní prostoupila celou školu, to když se školní družina pustila do jejich dlabání a tvoření. Každý si u p. vychovatelky vybral dýni dle svého uvážení a síly, a teď už povedené výtvory zdobí naše domovy.

Dopravní hřiště

Žáci čtvrtého a pátého ročníku si na dopravním hřišti v Domažlicích zopakovali pravidla silničního provozu pro chodce a pro cyklisty. Počasí jim přálo, vyzkoušeli si obě role a věříme, že získané dovednosti využijí i v praxi. Zároveň děkujeme všerubským hasičům za výpomoc.

Houbaříme jinak

Do lesa na houby jsme se sice nevydali, ale při pracovních činnostech se nám podařilo vymodelovat jejich věrné kopie. Mají jen jednu chybu – nemůžeme si na nich pochutnat. 

Malí houboví výtvarníci

Navázali jsme na modelování hub a  při výtvarné výchově jsme v tématu pokračovali – a povedené výkresy teď zdobí naši nástěnku.

Kaštany srdcem darované

Silný vítr se postaral o rychlé opadání kaštanů a my jsme se zase postarali o jejich sběr a přemístění do školy, kde si je vyzvedl p. Beran a předal je myslivcům. Víme, že jsou kaštany v zimě vítanou pochoutkou pro lesní zvěř a jsme rádi, že můžeme zvířátkům přilepšit. 

OP JAK

V letošním a příštím roce budeme čerpat finanční prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský. Využijeme je zejména na inovativní metody ve výuce jako jsou projektové dny ve škole i mimo ni, zážitková pedagogika, propojování formálního a neformálního vzdělávání a podobně. Část prostředků bude věnována na další vzdělávání pracovníků školy a na komunitní setkávání s… Číst více »