Archiv kategorií: Nezařazené

Distanční výuka

Vážení rodiče, opět přecházíme na distanční výuku a děti i my budeme ve větší míře potřebovat Vaši podporu. Všichni mají rozvrh hodin, podle kterého se postupně spojí na hlavní předměty se svými vyučujícími. V nutném případě se můžete s vyučujícími individuálně spojit přes WhatsApp od 12.00 do 13.00 hodin. Věříme, že se jedná o krátký… Číst více »

LBV Centrum SRN

K dalšímu projektovému dni školy jsme využili možnost navštívit pod vedením odborníků z plzeňského sdružení Ametyst německé LBV Centrum. Zde si žáci procvičili a rozšířili své znalosti o přírodním prostředí voda a její okolí, poznávali rostliny, z jezírka vylovili bezobratlé živočichy, které potom pozorovali pod binokulárními lupami, zakreslovali je a určovali jejich název. Mladší si… Číst více »

Zelenovské rybníky

I školní družina využívá projekt Šablony II a tentokrát uskutečnila projektový den v pěkném prostředí Zelenovských rybníků. Pod vedením odborníka si děti prošly naučné stezky a z vyprávění a z naučných panelů se dozvěděly řadu zajímavostí nejen ze života lesní zvěře, ale i ze života myslivce či lesního hospodáře. K procvičení svých znalostí a dovedností… Číst více »

Venkovní svačinky

Počasí nám zatím přeje, vedle učení si užíváme i projektových dnů a doufáme, že si i naše oblíbené venkovní svačinky budeme moci užívat alespoň do konce října.

Dům přírody

Projektový den školní družiny nás zavedl do Klenčí pod Čerchovem, kde jsme seznámili jak s životem a dílem zdejšího rodáka – spisovatele J.Š.Baara, tak i s přírodními zajímavostmi Českého lesa. Díky pěkné expozici jsme se například dozvěděli, jaké dřevo mají různé stromy a co se z nich vyrábí, jaké živočichy můžeme ve svém okolí potkat… Číst více »

Domažlice a jejich podzemí

V rámci projektového dne jsme si prohlédli historické památky Domažlic a dozvěděli se mnoho zajímavého o místech, kterými občas procházíme. Vedle například nejstaršího domu, zbytků kamenných hradeb, „outrpného“ trámu, Chodského hradu a malby v podloubí nás velmi zaujaly podzemní chodby, kterými jsme prošli pod částí náměstí.

První školní den

Po prázdninách jsme se společně přivítali ve velké třídě a potom už se naši noví prvňáčkové i s rodiči přemístili do své třídy. Tam k nim vedle paní učitelky promluvil i pan starosta, který jim předal balíček sladkostí, a zástupce rodičů každému prvňáčkovi v upomínku na tento důležitý den předala pěknou knihu.

Budoucí prvňáčkové ve škole

Protože se letošní dubnový zápis prvňáčků musel uskutečnit bez jejich přítomnosti ve škole, využili jsme předposlední červnový den a již prázdnou školu k seznámení se s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. S těmi jsme probrali potřebné věci ohledně nástupu do první třídy a děti nám mezitím nakreslily pěkné obrázky, ukázaly, jak se umí podepsat na… Číst více »

Malí čtenáři

Protože se díky situaci nemohlo v dubnu uskutečnit tradiční pasování prvňáčků na čtenáře, využili jsme prázdnou školu v závěru roku a pasování proběhlo. Sice s omezenou účastí, ale i tak to byl pro naše prvňáčky hezký den. A krásný a výborný dort, na kterém si v závěru všichni pochutnali, jim rozzářil oči. Tak jim přejeme,… Číst více »

Vzpomínka na závěr roku

Poslední den školy, v pátek 26.6.2020, jsme se sešli na víceúčelovém hřišti. Vedle rozloučení s našimi páťáky, kteří přestupují na 2.stupeň, byli také vyhlášeni nejlepší čtenáři a odměnou jim byla pěkná knížka na prázdniny.