Archiv kategorií: Nezařazené

Výuka od 4.1.2021

Vzhledem k opětovnému zavedení distanční výuky pro 4. a 5. ročník budeme vyučovat dle rozvrhů z listopadu (opět pošlu na WhatsApp). Žáci 1. – 3. ročníku nastoupí 4. ledna, nezapomeňte na roušky, opět prosím o teplejší oblečení vzhledem k častějšímu větrání a k pravidelnému pobytu venku. Užijte si v klidu a pohodě zbytek roku a… Číst více »

Vánoční posezení

Ani současná situace nic nezměnila na pěkné tradici vánočního posezení ve třídách. Společně jsme si popovídali o průběhu svátků v každé rodině, zavzpomínali na vše hezké, co jsme společně prožili, rozdali si drobné dárečky, prohlédli si betlém vystavený v našem kostele a pochutnali jsme si na cukroví a čaji. A protože nebyla možnost vystavit sbírku… Číst více »

Výuka pro všechny

V pondělí 30.11. se vrátí do školy všichni naši žáci. Třídy se nebudou moci spojovat, proto budou změněny rozvrhy. Je nařízeno častější větrání, pokud to počasí dovolí, budou žáci chodit na části hodin ven. Proto prosím dohlédněte na teplejší obuv a oblečení, hlavně také na čepice a rukavice. Přejeme všem pevné zdraví a klidný předvánoční… Číst více »

Projektový den

Ještě před uzavřením škol jsme si užili projektový ve spolupráci s farmou Hájek. Prohlédli jsme si nejen skleník, zemědělskou techniku a sklad brambor, ale i mladé nosnice a hlavně malá kuřátka. Dozvěděli jsme se řadu zajímavých informací a někteří už se viděli jako budoucí pomocníci na farmě. 

Distanční výuka

Vážení rodiče, opět přecházíme na distanční výuku a děti i my budeme ve větší míře potřebovat Vaši podporu. Všichni mají rozvrh hodin, podle kterého se postupně spojí na hlavní předměty se svými vyučujícími. V nutném případě se můžete s vyučujícími individuálně spojit přes WhatsApp od 12.00 do 13.00 hodin. Věříme, že se jedná o krátký… Číst více »

LBV Centrum SRN

K dalšímu projektovému dni školy jsme využili možnost navštívit pod vedením odborníků z plzeňského sdružení Ametyst německé LBV Centrum. Zde si žáci procvičili a rozšířili své znalosti o přírodním prostředí voda a její okolí, poznávali rostliny, z jezírka vylovili bezobratlé živočichy, které potom pozorovali pod binokulárními lupami, zakreslovali je a určovali jejich název. Mladší si… Číst více »

Zelenovské rybníky

I školní družina využívá projekt Šablony II a tentokrát uskutečnila projektový den v pěkném prostředí Zelenovských rybníků. Pod vedením odborníka si děti prošly naučné stezky a z vyprávění a z naučných panelů se dozvěděly řadu zajímavostí nejen ze života lesní zvěře, ale i ze života myslivce či lesního hospodáře. K procvičení svých znalostí a dovedností… Číst více »

Venkovní svačinky

Počasí nám zatím přeje, vedle učení si užíváme i projektových dnů a doufáme, že si i naše oblíbené venkovní svačinky budeme moci užívat alespoň do konce října.

Dům přírody

Projektový den školní družiny nás zavedl do Klenčí pod Čerchovem, kde jsme seznámili jak s životem a dílem zdejšího rodáka – spisovatele J.Š.Baara, tak i s přírodními zajímavostmi Českého lesa. Díky pěkné expozici jsme se například dozvěděli, jaké dřevo mají různé stromy a co se z nich vyrábí, jaké živočichy můžeme ve svém okolí potkat… Číst více »

Domažlice a jejich podzemí

V rámci projektového dne jsme si prohlédli historické památky Domažlic a dozvěděli se mnoho zajímavého o místech, kterými občas procházíme. Vedle například nejstaršího domu, zbytků kamenných hradeb, „outrpného“ trámu, Chodského hradu a malby v podloubí nás velmi zaujaly podzemní chodby, kterými jsme prošli pod částí náměstí.