Návštěva výstavy loutek

Navštívili jsme výstavu loutek v Muzeu příhraničí ve Kdyni, kde jsme si prohlédli vystavené loutky a seznámili se s historií jejich výroby. Žáci si také mohli vyzkoušet, jak se loutky ovládají a zahráli si krátké divadlo.