LBV Centrum SRN

K dalšímu projektovému dni školy jsme využili možnost navštívit pod vedením odborníků z plzeňského sdružení Ametyst německé LBV Centrum. Zde si žáci procvičili a rozšířili své znalosti o přírodním prostředí voda a její okolí, poznávali rostliny, z jezírka vylovili bezobratlé živočichy, které potom pozorovali pod binokulárními lupami, zakreslovali je a určovali jejich název. Mladší si prošli přírodní bludiště a ti starší využili možnost projít se vodou říčky Kouby, která pramení nedaleko Všerub.