Dům přírody

Projektový den školní družiny nás zavedl do Klenčí pod Čerchovem, kde jsme seznámili jak s životem a dílem zdejšího rodáka – spisovatele J.Š.Baara, tak i s přírodními zajímavostmi Českého lesa. Díky pěkné expozici jsme se například dozvěděli, jaké dřevo mají různé stromy a co se z nich vyrábí, jaké živočichy můžeme ve svém okolí potkat a také už víme, že pohraničí bylo dříve hustě osídleno a jsou zde označena místa zaniklých obcí. Pomocí pracovních listů jsme si prověřili naši bystrost a odměnou nám byly výborné vuřty.