Archiv 2016 – 2017

Řada z nás již Ezopovy bajky četla a tak jsme byli zvědaví na jejich představení herci z Hradce Králové. V pěkných kostýmech nám zahráli čtyři bajky, ze kterých si můžeme vzít i malé ponaučení. A že se představení líbilo, o tom svědčil hlasitý potlesk i společné zpívání za doprovodu kytary.