Odcházející páťáci

Letos jsme se po odstěhování jedné žákyně nakonec loučili se třemi páťáky, kteří v září nastoupí do ZŠ Kdyně. Ve velké třídě dostali na památku Pamětní list, šerpu a Velkou knihu vědomostí, kterou zakoupilo SRPDŠ. Všem přejeme v nové škole honě úspěchů a dobré kamarády.