Beseda o sociálních sítích

Pozvali jsme do školy Mgr. Radku Mikulíkovou, která se žáky 3. – 5. ročníku besedovala o využívání sociálních sítí, o jejich vlivu a možných nástrahách. Při velmi otevřené besedě se potvrdilo, že žáci již tomto věku tráví hodně času ve virtuálním světě a je třeba je naučit, jak se v tomto světě pohybovat, jak ho správně vnímat a na co si dávat pozor. Beseda se velmi vydařila a plánujeme zrealizovat podobnou besedu i pro rodiče a širší veřejnost.