Muzeum Plzeň

V rámci projektu OP JAK jsme v muzeu navštívili dvě zajímavé výstavy. První z nich byla věnována pravěku, kde si žáci například sestavili časovou přímku, prohlédli si repliky nástrojů, které lidé používali a vlastnoručně si vyzkoušeli, jak složité bylo drcení obilí kamennými drtidly. Ve vitrínách si prohlédli exponáty z archeologických výzkumů, dále například kamennou slovanskou pec a vertikální stav na tkaní. Druhá část projektového dne byla zaměřena na živočišnou říši. V expozici Bezobratlí kolem nás jsme viděli entomologické sbírky, dále hnízdo čmeláků, vos a sršní. Při komentované prohlídce nám byly představeny i  zajímavé živé exempláře, které si ti odvážnější mohli vzít do ruky. Na závěr projektového dne nás čekala Akva Tera, kde nás vedle různých studenokrevných živočichů v akváriích a teráriích překvapila volně se pohybující agama. A před odjezdem si někteří ještě pochutnali na opravdu dobré pizze, takže výlet do Plzně se nám opravdu vydařil.